לכסף שלך מגיע More

מור בית השקעות - עושים את הדבר הנכון כבר 15 שנה

קופת הגמל
מור תגמולים עד 50

16.29%

ב-12 החודשים האחרונים

קופת הגמל
מור תגמולים 50-60

13.27%

ב-12 החודשים האחרונים

קופת הגמל
מור תגמולים 60 ומעלה

7.50%

ב-12 החודשים האחרונים

קופת הגמל
מור תגמולים מניות

29.69%

ב-12 החודשים האחרונים

קרן ההשתלמות
מור השתלמות כללי

13.21%

ב-12 החודשים האחרונים

קופת הגמל
מור להשקעה כללי

10.83%

ב-12 החודשים האחרונים

להצטרפות פנו לסוכן/ת או השאירו פרטים
דברו איתנו: 074-7811200

גוף הגמל וההשתלמות של 2020

תשואה עבור 12 החודשים האחרונים 01.21 - 02.20. מור קופות גמל להשקעה כללי (מ"ה 12538), אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 (מ"ה 12533), מור השתלמות כללי (מ"ה 12535), אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 (מ"ה 12532), אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה (מ"ה 12534), אלפא מור תגמולים מניות (מ"ה 12531). התשואה היא מצטברת נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

ההובלה ביחס לתשואות ל-12 חודשים 02.20 – 01.21. למסלול בעל מדיניות דומה בקופה הרלוונטית כפי שמתפרסם בגמל נט. אין לראות בדף מידע זה משום שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק כאמור ואין בה כדי להוות תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. יובהר כי אין לראות במידע זה משום ניתוח מלא של כלל הנושאים המאוזכרים ואין בו כדי להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא. מור קופות גמל בע"מ ("מור גמל") היא חברה המנהלת קופות גמל והיא עוסקת בשיווק פנסיוני באמצעות בעלי רישיון שיווק פנסיוני המועסקים על-ידה. מור בית השקעות החל לפעול בתחום חיסכון ארוך טווח בשנת 2017. למידע מלא אודות מדיניות ההשקעה במסלול, אנא פנו לתקנון קופת הגמל ומסמך מדיניות ההשקעה המוצהרת המעודכן שמפרסמת החברה באתר. מור גמל רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות של המסלולים בהתאם להחלטות ועדת השקעות, תקנון הקופה והוראות הדין.